Czuj się jak u siebie w domu!

Aktualnie przeglądasz naszą polską stronę, ale nasza rodzina obejmuje cały świat.

Aby upewnić się, że wspierasz lokalną organizację Mary’s Meals, proszę wybierz swój kraj z poniższej listy.

Jeśli nie widzisz swojego kraju, nie martw się! Możesz skorzystać z naszej Międzynarodowej strony.

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

1.1. Jesteśmy organizacją Mary’s Meals (numer rejestracyjny firmy SC0488380 i numer rejestracji organizacji charytatywnej SC045223). Działamy pod nazwą Mary's Meals UK, a nasza siedziba znajduje się pod adresem: Craig Lodge, Dalmally, Argyll, PA33 1AR ("my", "nas" lub "nasz").  Jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania Państwa prywatności.

1.2 Niniejsza Polityka prywatności (oraz wszelkie inne dokumenty, do których odnosi się niniejsza polityka) określa zasady, zgodnie z którymi będziemy przetwarzać i wykorzystywać wszelkie dane osobowe dotyczące osób wspierających, potencjalnych osób wspierających i osób odwiedzających (zwanych razem "osobami wspierającymi") naszą stronę internetową www.marysmeals.org.uk ("strona internetowa"), które od nich pozyskamy, które nam przekażą lub które pozyskamy od osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, aby zrozumieć nasze procedury dotyczące danych osobowych tych osób oraz sposób, w jaki będziemy je przetwarzać. 

1.3 Dla celów ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., („RODO"), jesteśmy administratorami danych i znajdujemy się pod adresem Claremont Centre, Unit 6, 39 Durham St, Glasgow G41 1BS.

1.4 Przestrzegamy ustawy o ochronie danych osobowych i RODO w odniesieniu do gromadzenia, posiadania, przechowywania, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych dotyczących naszych osób wspierających (takie dane osobowe są przechowywane zarówno w dokumentacji fizycznej, jak i elektronicznej).

1.5 Możemy czasami wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności.  Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie i będą obowiązywać od momentu ich opublikowania. Użytkownicy powinni często zaglądać na naszą stronę, aby zapoznać się z aktualizacjami lub zmianami w niniejszej Polityce. Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana 6 czerwca 2019 r.

2. Przechowywanie danych osobowych

2.1 Dane osobowe

(a) Gromadzimy i wykorzystujemy następujące rodzaje danych osobowych dotyczących osób wspierających:

(i) dane osobowe, takie jak

  • imię i nazwisko;
  • adres pocztowy;
  • numery telefonów (domowy, służbowy i komórkowy, zależnie od wymagań);
  • adres(y) e-mail;
  • preferencje dotyczące kontaktu;
  • informacje podane podczas rejestracji w celu korzystania lub wypełniania formularzy na naszej stronie internetowej;
  • informacje o dokonanych darowiznach;
  • informacje przekazywane nam przez osoby wspierające, na przykład podczas dokonywania darowizn, takie jak dane konta bankowego w celu ustanowienia regularnego obciążenia rachunku bankowego, dane karty kredytowej w celu przetworzenia płatności kartą kredytową, dane pracodawcy w celu wykonania przelewu na poczet wynagrodzenia lub status podatnika do celów związanych z pomocą charytatywną;
  • informacje podawane podczas korzystania z naszej strony internetowej; oraz
  • informacje podane podczas korzystania z funkcji w mediach społecznościowych Mary's Meals lub na naszej stronie internetowej.

 

(ii) preferencje marketingowe osób wspierających oraz informacje o tym, czy i kiedy udzielono lub wycofano zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych.

(iii) korespondencja pomiędzy osobami wspierającymi a nami (telefoniczna, mailowa lub inna).

(b) Gromadzimy i wykorzystujemy również pewne informacje techniczne dotyczące wizyt osób wspierających na naszej stronie internetowej, które mogą obejmować na przykład adresy protokołu internetowego ("IP"), informacje o logowaniu, typ i wersję przeglądarki, przeglądane strony, pobierane pliki, pełne adresy URL, sekwencję otwieranych stron internetowych (w tym datę i godzinę), oglądane lub wyszukiwane produkty, czas reakcji strony, błędy pobierania, długość wizyt na określonych stronach oraz informacje o interakcji ze stroną (takie jak przewijanie, kliknięcia i przesunięcia myszą).

(c) Wyżej wymienione dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób wspierających.

(d) Osoby wspierające nie muszą ujawniać nam swoich danych osobowych, aby przeglądać stronę internetową lub korzystać z naszych portali społecznościowych, ale muszą przekazać nam pewne dane osobowe, abyśmy mogli świadczyć im pewne usługi.

(e) Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas bardzo ważne. Świadomie nie gromadzimy danych osobowych osób poniżej 16 roku życia bez zgody ich rodziców lub opiekunów. Jeśli użytkownik ma mniej niż 16 lat, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0800 698 1212 w celu uzyskania dalszych informacji.

3. Ciasteczka

3.1 Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki typu cookie, aby odróżnić osobę wspierającą od innych użytkowników strony internetowej oraz aby pomóc nam zapewnić osobom wspierającym dobre doświadczenia podczas przeglądania naszej strony internetowej. Pliki cookie pozwalają nam również na ulepszanie naszej strony internetowej.  Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz powodów ich używania można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie: www.marysmeals.org.uk/using-our-site/how-we-use-cookies/

5. Udostępnianie danych osobowych

5.1 Będziemy udostępniać dane osobowe osób wspierających Mary's Meals International Organisation (numer rejestracyjny firmy SC265941 i numer organizacji charytatywnej SC022140), z siedzibą pod adresem Craig Lodge, Dalmally, Argyll PA33 1AR ("MMI"), w ramach pełnienia przez nią funkcji dostawcy platformy bazy danych osób wspierających Mary's Meals. MMI uzyska dostęp do danych osobowych osób wspierających wyłącznie na naszą prośbę, aby pomóc nam w świadczeniu naszych usług.  Poza tym, będziemy udostępniać dane osobowe osób wspierających tylko wtedy, gdy:

 

(a) my lub MMI podejmujemy współpracę z partnerami, których starannie wybierzemy do wykonania zadań w naszym imieniu, takimi jak dostawcy usług i podwykonawcy (na przykład dostawcy usług IT oraz dostawcy usług technicznych, płatniczych i doręczeniowych) w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, zawartej z partnerami przez nas lub MMI. Rodzaj zadań, o które możemy poprosić te osoby, obejmuje przetwarzanie, pakowanie, wysyłanie i dostarczanie produktów, odpowiadanie na pytania dotyczące nas i świadczonych przez nas usług, przeprowadzanie badań lub analiz w celu wsparcia nas w realizacji naszej misji oraz przetwarzanie płatności kartą kredytową.
Zarówno my, jak i MMI wybieramy tylko zaufanych partnerów i przekazujemy im dane osobowe tylko wtedy, gdy zobowiązali się oni do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych. Nie zezwalamy i zapewniamy, że MMI nie zezwala tym partnerom na wykorzystywanie Państwa danych do własnych celów lub ujawnianie ich innym stronom trzecim, a my dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych przez tych partnerów; lub

 (b) jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, np. na podstawie przepisów prawa lub nakazu sądu właściwej jurysdykcji.
Nie sprzedajemy informacji o osobach wspierających. Nie udostępniamy informacji o osobach wspierających innym organizacjom w sposób inny niż opisany powyżej.


6. Podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Aby uzasadnić zasady przetwarzania przez nas danych osobowych osób wspierających, powołujemy się na różne podstawy prawne.  Szczegółowe informacje na ich temat znajdują się poniżej.

(a) Osoby wspierające wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do konkretnych celów wymienionych powyżej.

Osoby wspierające mogą w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, kontaktując się z nami przy użyciu danych kontaktowych określonych poniżej w części "Kontakt i skargi" niniejszej Polityki prywatności, jednak nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania ich danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem przez nie zgody.

(b) Przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych celów. Te uzasadnione cele obejmują przetwarzanie, pakowanie, wysyłanie i dostarczanie produktów, odpowiadanie na pytania dotyczące nas i świadczonych przez nas usług, prowadzenie badań lub analiz, które pomagają nam w realizacji naszej misji oraz przetwarzanie płatności kartą kredytową.

(c) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stronami są odpowiednie osoby wspierające, lub do podjęcia działań, o które nas poprosiły przed zawarciem umowy, takich jak zakup książki lub płyty DVD lub złożenie zamówienia na bezpłatny pakiet materiałów filmowych dotyczących naszej pracy.

(d) Przetwarzanie jest konieczne, abyśmy jako administrator danych mogli wywiązać się z naszych zobowiązań prawnych, takich jak udostępnianie danych osobowych, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, np. na podstawie przepisów prawa lub nakazu sądowego.

 

7. Gdzie przekazujemy i przechowujemy dane osobowe

7.1 Dane osobowe, które gromadzimy od osób wspierających, mogą być przekazywane i/lub przechowywane w miejscach znajdujących się poza Wielką Brytanią, ale na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"). W związku z tym zapewniona zostanie odpowiednia ochrona takich prywatnych i poufnych danych osobowych. Dane te mogą być jednak przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla jednego z naszych dostawców lub dostawców MMI (np. dostawców usług IT) - w takich przypadkach starannie wybieramy dostawców lub zapewniamy, że MMI wybiera dostawców, z którymi my lub MMI mamy odpowiednie uzgodnienia umowne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych naszych osób wspierających. Dotyczy to pracowników zaangażowanych m.in. w świadczenie usług wsparcia i przetwarzanie szczegółów płatności. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że dane osobowe osób wspierających będą przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką prywatności oraz obowiązującym prawem.

7.2 Wszystkie informacje przekazywane nam przez osoby wspierające są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach i/lub na serwerach naszych dostawców, których zatrudniliśmy do obsługi różnych systemów informatycznych. Wszelkie transakcje płatnicze będą szyfrowane przy użyciu technologii TLS.  Jeśli przekazaliśmy osobom wspierającym (lub osoby te same wybrały) hasło umożliwiające im dostęp do niektórych części naszej strony internetowej, są one odpowiedzialne za zachowanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy, by nikomu nie udostępniali tego hasła.

7

7.3 Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Choć dołożymy wszelkich starań, by chronić dane osobowe osób wspierających, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą stronę internetową; wszelkie przesyłanie danych odbywa się na własne ryzyko osób wspierających. Po otrzymaniu danych osobowych będziemy stosować ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.

7.4 Naszą misją jest umożliwienie ludziom przekazania pieniędzy, dóbr, umiejętności, czasu lub modlitwy, aby dzięki temu zaangażowaniu zapewnić najskuteczniejszą pomoc tym, którzy cierpią z powodu skutków skrajnego ubóstwa w najbiedniejszych społecznościach świata. Będziemy przechowywać informacje o osobach wspierających tylko tak długo, jak długo będą one angażować się z nami w dowolny z powyższych sposobów, i tylko tak długo, jak będziemy tego potrzebować:

(a) do zarządzania ich relacjami z nami;

(b) w celu zachowania zgodności z przepisami prawa; lub

(c) aby zapewnić, że nie będziemy komunikować się z osobami wspierającymi, które nas o to poprosiły.

Aby usprawnić ten proces, będziemy regularnie sprawdzać gromadzone i przechowywane przez nas dane osobowe osób wspierających w celu zapewnienia, że dane te są przechowywane wyłącznie przez odpowiedni czas.

 

8. Prawa osobowe

 

8.1 Osobom wspierającym przysługują pewne prawa w odniesieniu do przechowywanych przez nas ich danych osobowych. Aby skorzystać z wymienionych poniżej praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w części "Kontakt i skargi" niniejszej Polityki prywatności: 

(a) Dostęp. Na prośbę osób wspierających potwierdzimy, czy przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe na ich temat, a jeśli tak będzie, zapewnimy im dostęp do takich danych osobowych i ich kopii oraz innych szczegółów, do których są uprawnione.   

(b) Sprostowanie. Na wniosek osób wspierających bez zbędnej zwłoki poprawimy wszelkie nieprawidłowe dane osobowe i uzupełnimy wszelkie niekompletne dane osobowe (w tym poprzez dostarczenie oświadczenia uzupełniającego), które posiadamy na ich temat.

(c) Zapobieganie przetwarzaniu, które może spowodować szkodę lub niedogodności. Będziemy respektować prawa osób wspierających do tego, aby zażądać od nas zaprzestania lub nierozpoczynania przetwarzania ich danych osobowych w określonym celu lub w określony sposób, który może spowodować nieuzasadnioną szkodę lub niedogodności u danej osoby fizycznej lub strony trzeciej.

(d) Usunięcie danych. W określonych okolicznościach usuniemy dane osobowe dotyczące osoby wspierającej na jej wniosek bez zbędnej zwłoki (na przykład, jeżeli jej dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub wykorzystane w inny sposób). 

(e) Ograniczenie. Na wniosek osób wspierających ograniczymy przetwarzanie ich danych osobowych w określonych okolicznościach (na przykład, jeśli uznają one, że przechowywane przez nas ich dane osobowe są niedokładne). 

(f) Możliwość przenoszenia danych. Będziemy przestrzegać praw osób wspierających do uzyskania dotyczących ich danych osobowych, które zostały nam przekazane, w usystematyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazywania takich danych osobowych innemu administratorowi danych w określonych okolicznościach bez przeszkód z naszej strony. 

(g) Prawo do odmowy. Będziemy przestrzegać ogólnych praw osób wspierających do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w określonych okolicznościach. 

(h) Prawo do odmowy zgody na działania marketingowe. Będziemy przestrzegać praw osób wspierających w zakresie wykorzystywania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W związku z tym nie rozpoczniemy lub wstrzymamy przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli w dowolnym momencie osoby fizyczne zwrócą się do nas z taką prośbą. 

(i) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie. Na żądanie nie będziemy podejmować decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i zapewnimy, że zawsze będą Państwo mogli uzyskać od jednego z naszych pracowników wgląd we wszelkie zautomatyzowane decyzje oraz będą mogli wyrazić swój punkt widzenia i podważyć wszelkie takie decyzje.

Nie będziemy podejmować żadnych zautomatyzowanych decyzji w oparciu o wrażliwe dane osobowe, chyba że uzyskamy Państwa wyraźną zgodę na takie działanie lub jest to konieczne ze względu na ważny interes publiczny wynikający z obowiązującego prawa.

8.2 Będziemy przetwarzać wszystkie dane osobowe zgodnie z prawami osób wspierających, w każdym przypadku wyłącznie w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo i zgodnie z nim (w tym, bez ograniczenia, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi terminami i wymogami dotyczącymi opłat i należności). 

8.3. Będziemy przestrzegać praw osób wspierających w zakresie wykorzystywania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.  W związku z tym nie rozpoczniemy lub wstrzymamy przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli w dowolnym momencie osoba wspierająca zwróci się do nas z prośbą o zaprzestanie. 

8.4 Osoby wspierające mogą skorzystać ze swoich praw kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej w sekcji "Kontakty i skargi" niniejszej Polityki prywatności.

9. Dane kontaktowe oraz zażalenia

9.1 Pytania, komentarze, prośby lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności i/lub wykorzystywania przez nas danych osobowych osób wspierających należy kierować na adres DataProtection.UK@marysmeals.org lub Mary's Meals UK, Claremont Centre, Unit 6, 39 Durham St, Glasgow G41 1BS.

9.2 Jeśli osoby wspierające mają jakiekolwiek skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności, mogą również skontaktować się z brytyjskim Komisarzem ds. Informacji pod numerem telefonu 0303 123 1113 (w Wielkiej Brytanii), +44 1625 545 700 (poza Wielką Brytanią) lub pod adresem https://ico.org.uk.

9.3 Nie jesteśmy "organem publicznym" w rozumieniu Ustawy o wolności informacji z 2000 r. i dlatego nie będziemy odpowiadać na wnioski o udzielenie informacji składane na podstawie tej ustawy.