Czuj się jak u siebie w domu!

Aktualnie przeglądasz naszą polską stronę, ale nasza rodzina obejmuje cały świat.

Aby upewnić się, że wspierasz lokalną organizację Mary’s Meals, proszę wybierz swój kraj z poniższej listy.

Jeśli nie widzisz swojego kraju, nie martw się! Możesz skorzystać z naszej Międzynarodowej strony.

Regulamin

Niniejszy regulamin (wraz z Polityką prywatności Mary’s Meals oraz informacją o Plikach cookie) wyjaśniają warunki użytkowania, na których podstawie można korzystać ze strony internetowej Mary’s Meals Polska pod adresem www.marysmeals.pl.

Prosimy o dokładnie zapoznianie się z warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej.

Korzystanie ze strony internetowej Mary’s Meals jest równoznaczne z akceptacją przez Państwa jej poniższych warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzają się Państwo z tymi warunkami, prosimy zaprzestać korzystania ze strony.

 

Mary's Meals

Strona internetowa www.marysmeals.pl jest obsługiwana przez Mary’s Meals International, będącą organizacją charytatywną zarejestrowaną w Szkocji (nr SC045223) i równocześnie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (nr SC488380) z siedzibą w Craig Lodge, Dalmally, Argyll, PA33 1AR, funkcjonującą pod nazwą „Mary’s Meals”.

 

Dostęp do strony

Dostęp do strony jest dozwolony na zasadzie tymczasowej i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi, którą świadczymy na stronie bez wystosowania powiadomień (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu strona nie będzie dostępna przez pewien okres czasu w dowolnym terminie. Dostęp do strony może zostać zawieszony lub może ona zostać zamknięta bezterminowo, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Odpowiedzialność za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do strony internetowej leży po stronie użytkownika. Użytkownik jest również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem jego łącza internetowego są świadome warunków użytkowania i ich przestrzegają.

 

Prawa własności intelektualnej

 

Dostęp do strony

Dostęp do strony jest dozwolony na zasadzie tymczasowej [J1] i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi, którą świadczymy na stronie bez wystosowania powiadomień (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu strona nie będzie dostępna przez pewien okres czasu w dowolnym terminie. Dostęp do strony może zostać zawieszony lub może ona zostać zamknięta bezterminowo, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Odpowiedzialność za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do strony internetowej leży po stronie użytkownika. Użytkownik jest również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem jego łącza internetowego są świadome warunków użytkowania i ich przestrzegają.

 

Prawa własności intelektualnej

„Mary’s Meals” jest zarejestrowanym znakiem towarowym Mary’s Meals.

Jesteśmy właścicielem oraz licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej związanych ze stroną internetową Mary’s Meals oraz  publikowanych na niej materiałów. Dzieła te są chronione prawami i traktatami dotyczącymi znaków towarowych oraz praw autorskich. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

 

Licencja

Można drukować i pobierać fragmenty tej strony internetowej na własny użytek na następujących zasadach:

 • pobrane fragmenty są używane w celach niekomercyjnych (lub charytatywnych),
 • pobrane fragmenty (zarówno tekstowe, jak i graficzne) nie są w żaden sposób zmodyfikowane,
 • pobrane fragmenty są użyte w takim samym kontekście, w jakim pojawiają się na stronie Mary’s Meals, czy to w odniesieniu do analogicznego tekstu czy w przeciwnym wypadku,
 • fragmenty nie są użyte w sposób obraźliwy, uwłaczający lub możliwie szkodliwy dla reputacji Mary’s Meals,
 • pobrane fragmenty są prawidłowo przypisane Mary’s Meals, z odniesieniem do wszelkich stosownych informacji o prawach autorskich i znakach towarowych oraz poniższej informacji o zezwoleniu.

 

„Przedrukowano za zgodą z Mary’s Meals. Wszelkie prawa zastrzeżone".

Jeśli nie określono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące wszystkich materiałów na stronie (włączając zdjęcia i obrazy graficzny) należą do Mary’s Meals i naszych licencjodawców. Jakiekolwiek wykorzystywanie fragmentów strony internetowej w sposób inny niż zgodny z niniejszą licencją w niezależnie od celu jest zabronione bez pisemnej zgody Mary’s Meals. Złamanie któregokolwiek z warunków niniejszej licencji automatycznie wygasza zgodę na użytkowanie witryny przez użytkownika i wymaga się od niego natychmiastowego zniszczenia wszystkich pobranych lub wydrukowanych fragmentów witryny.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących użytkowania materiałów pobranych ze strony zachęcamy do kontaktu.

Z zastrzeżeniem powyższego, żadna część strony internetowej nie może być powielana ani przechowywana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, ani włączana do jakiegokolwiek publicznego bądź prywatnego elektronicznego systemu lub usługi wyszukiwania bez uprzedniej pisemnej zgody Mary’s Meals. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych warunkach, są zastrzeżone.

 

Poleganie na zamieszczonych informacjach

Komentarze i inne materiały zamieszczone na naszej stronie internetowej nie stanowią porad, na których należy polegać. W związku z tym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez kogokolwiek odwiedzającego naszą stronę internetową lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o ich zawartości.

 

Informacje o użytkownikach

Przetwarzamy informacje o naszych użytkownikach zgodnie z polityką prywatności. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zapewniając jednocześnie, że wszystkie przedstawione przez ciebie dane są prawdziwe.

 

Przesyłanie materiałów na naszą stronę

Wszelkie materiały przesłane na naszą stronę internetową będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania stronom trzecim wszelkich tego typu materiałów w dowolnym celu. Mamy również prawo ujawnić tożsamość użytkownika każdej osobie trzeciej, która twierdzi, że opublikowane czy przesłane materiały przez użytkownika stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść czy prawdziwość materiałów opublikowanych przez użytkowników naszej witryny.

Mamy prawo do usunięcia wszelkich materiałów lub wpisów, które zamieszczane są na naszej stronie internetowej, jeśli naszym zdaniem takie materiały nie są odpowiednie dla witryny Mary’s Meals.

 

Wirusy, hakerstwo i inne przestępstwa

Nie wolno działać na szkodę naszej strony poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innego technologicznie szkodliwego materiału. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym nasza strona jest przechowywana lub dowolnego serwera, komputera oraz bazy danych podłączonych do naszej strony. Nie wolno atakować naszej strony poprzez ataki DdoS czy usługi DoS.

Wszelkie naruszenia tego przepisu zostaną zgłoszone odpowiednim organom ścigania. Współpracując z tymi organami, ujawnimy tożsamość użytkownika. W przypadku tego typu naruszeń prawo do korzystania z naszego serwisu użytkownika natychmiast wygasa.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane przez atak DDoS, wirusy lub materiały technologicznie szkodliwe, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkowników, ich programy komputerowe czy dane na skutek korzystania z naszej strony, powiązanych z nią stron lub na skutek pobierania zamieszczonych na wymienionych stronach materiałów.

 

Linkowanie strony Mary’s Meals

Można utworzyć link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zostanie to zrobione w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzysta. Nie można tworzyć linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę zrzeszenia,  zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takowe nie istnieje. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na podawanie linku bez uprzedzenia.

Jeśli chcesz wykorzystać inne materiały ze stronie internetowej niż wymienione powyżej, skontaktuj się z nami.

 

Linki na stronie Mary’s Meals

Nasza strona zawiera linki do innych witryn i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, linki te są udostępnione tylko dla informacji użytkowników. Skorzystanie z linku  poskutkuje opuszczeniem witryny Mary’s Meals. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn oraz nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tych witryn.

 

Zastrzeżenia

Mimo, że Mary’s Meals dokłada wszelkich starań, aby informacje na naszej stronie internetowej były prawidłowe, nie gwarantujemy dokładności i kompletności materiałów na witrynie. Mary’s Meals może wprowadzać zmiany w materiałach na stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Materiały na stronie mogą być nieaktualne i nie zobowiązujemy się do ich aktualizacji.

 

Odpowiedzialność prawna Mary’s Meals

Materiał wyświetlany na naszej stronie internetowej jest dostarczany bez żadnych gwarancji, warunków lub rękojmi co do jego dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo niniejszym wyraźnie wykluczamy:

 • wszelkie warunki, gwarancje i inne ustalenia, które w innym przypadku mogłyby być dorozumiane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo słuszności;
 • wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z naszą witryną internetową lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z naszej witryny internetowej, wszelkich witryn z nią powiązanych oraz wszelkich materiałów zamieszczone na niej, w tym między innymi wszelką odpowiedzialność za:
 • utratę dochodu lub dochodów,
 • straty w działalności,
 • utratę zysków lub kontraktów,
 • utratę przewidzianych oszczędności,
 • utratę danych,
 • utratę wartości firmy,
 • utratę czasu na zarządzanie lub prace biurowe,
 • wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, powstałe i spowodowane przez czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie), naruszenie umowy, lub w inny sposób, nawet jeśli było to możliwe do przewidzenia, pod warunkiem, że nie wyklucza to roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia materialnego lub wszelkich inne roszczenia z tytułu bezpośredniej straty finansowej, które nie są wykluczone przez żadną z powyższych kategorii.

 

Powyższe nie pociąga nas również do odpowiedzialność za śmierć lub osobistne obrażenia wynikające z naszego zaniedbania, jak rownież odpowiedzialności za błędną interpretację użytkownika witryny zasadniczych kwestii znajdujących się na stronie internetowej.

 

Kwestie prawne

Wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z/lub związanych z wizytą na naszej stronie internetowej ma sąd znajdujący się na terytorium Szkocji z zachowaniem prawa do wszczęcia postępowania przeciwko użytkownikowi w związku z naruszeniem tych warunków w jego kraju zamieszkania lub w jakimkolwiek innym odpowiednim kraju.

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory czy roszczenia z nich wynikające lub których są przedmiotem (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają prawu szkockiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

 

Zmiany

Możemy zmienić powyższe warunki korzystania z serwisu w dowolnym momencie, poprzez aktualizację tej strony. Od użytkowników oczekuje się periodycznego sprawdzania jej zawartość, ze zwróceniem uwagi na wszelkie dokonane zmiany. Zmiany te są wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą być również zastąpione przepisami lub ogłoszeniami zamieszczonymi w innym miejscu na naszej stronie.

 

Pytania

Jeśli nadal masz pytania dotyczące materiału, który pojawia się na naszej stronie prosimy o kontakt.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.